Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Filtrovat podle platnosti
Menu

8.1.2.23. Zahlazení odsouzení

Tento obsah již není aktuální.

Vzor žádosti odsouzeného o zahlazení odsouzení

Zahlazení odsouzení znamená, že na pachatele se hledí, jako by nebyl odsouzen (neboli „má čistý rejstřík“).

Zákon stanoví u jednotlivých druhů trestů různé podmínky, kdy se na pachatele hledí, jako by nebyl odsouzen.

U nepodmíněného trestu odnětí svobody:

Podmínkou zahlazení odsouzení je, že odsouzený vedl po výkonu trestu nepřetržitě řádný život, a to po dobu:

  • patnácti let, jde-li o odsouzení k výjimečnému trestu,
  • deseti let, jde-li o odsouzení k trestu odnětí svobody převyšujícímu pět let,
  • pěti let, jde-li o odsouzení k trestu odnětí svobody převyšujícímu jeden rok,
  • tří let, jde-li o odsouzení k trestu odnětí svobody nepřevyšujícímu jeden rok nebo k trestu vyhoštění,

U trestu domácího vězení, trestu propadnutí majetku, trestu propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty, trestu zákazu pobytu, trestu zákazu vstupu na sportovní, kulturní a jiné společenské akce a u peněžitého trestu za úmyslný trestný čin:

Podmínkou zahlazení odsouzení je, že odsouzený vedl po výkonu trestu nepřetržitě řádný život, a to po dobu jednoho roku.

U podmíněného trestu odnětí svobody (s dohledem):

Pokud se pachatel osvědčil, hledí se na něj, jako by nebyl odsouzen.

U trestu obecně prospěšných prací, trestu zákazu činnosti a u peněžitého trestu za nedbalostní trestný čin:

Na pachatele se hledí, jako by nebyl odsouzen, jakmile byl trest vykonán.