Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Filtrovat podle platnosti
Menu

8.2.12.1. Podmíněné zastavení trestního stíhání

Tento obsah již není aktuální.

Smyslem tohoto institutu je stanovit obviněnému určitá omezení a povinnosti. Dodrží-li tyto po stanovenou dobu, bude trestní stíhání definitivně zastaveno. Naopak, dojde-li k porušení podmínek, rozhodne soud, že se v trestním řízení pokračuje.

Podmíněně lze trestní řízení zastavit za následujících podmínek:

1) jde o trestný čin, za který zákon stanoví trest odnětí svobody, jehož horní hranice nepřevyšuje 5 let,

2) obviněný se k činu doznal,

3) nahradil škodu.

Obviněnému se dále stanoví zkušební doba na 6 měsíců až 2 léta, přičemž je možno obviněnému uložit, aby ve zkušební době dodržoval přiměřená omezení a povinnosti. Poté, co uplyne zkušební doba, soud do jednoho roku, zdali se obviněný osvědčil, tj. vedl řádný život a vyhověl uloženým podmínkám. Nerozhodne-li soud do jednoho roku, má se za to, že se obviněný osvědčil.

O podmíněném zastavení trestního stíhání nerozhoduje jen soud v řízení před soudem. Takovým způsobem může v přípravném řízení rozhodnout i státní zástupce. Od narovnání se tento způsob liší tím, že se nevyžaduje souhlas poškozeného. Na druhou stranu rozhodnutím o podmínečném zastavení se nerozhoduje o věci s konečnou platností. Ta nastává až rozhodnutím soudu o tom, zda-li se obviněný osvědčil nebo ne. V případě, že se neosvědčil, v řízení se pokračuje. Při narovnání jde o konečné rozhodnutí ve věci.