Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Filtrovat podle platnosti
Menu

6.11.3.2. Výživné rozvedeného manžela

– rozsah a způsob poskytování výživného lze mezi (bývalými) manželi dohodnout

– lze také dohodnout nahrazení výživného tzv. odbytným totiž v podobě jednorázového plnění (bez ohledu na to, zda bude plněno ve splátkách, po částech anebo skutečně jediným konáním, tudíž dáním); pokud se manželé takto dohodnou, zanikne poskytnutím odbytného nárok na výživné

Dohoda manželů o výživném je vždy uzavírána pod podmínkou, že manželství bude rozvedeno, bez ohledu na to, o jakou variantu řízení o rozvod v daném případě půjde.

– nedohodnou-li se (bývalí) manželé o výživném, může na základě návrhu jednoho z nich rozhodnout soud

1) Výživné pro manžela, který není schopen se sám živit

Důvody pro stanovení výživného:

– rozvedený manžel není schopen se sám živit a tato jeho neschopnost má svůj původ v manželství nebo v souvislosti s ním a vyživovací povinnost lze na druhém manželovi spravedlivě požadovat, zejména s ohledem na věk nebo zdravotní stav rozvedeného manžela v době rozvodu nebo skončení péče o společné dítě rozvedených manželů

Při rozhodování o výživném nebo o jeho výši vezme soud zřetel, jak dlouho rozvedené manželství trvalo a jak dlouho je rozvedeno, jakož i zda

a) si rozvedený manžel neopatřil přiměřené zaměstnání, přestože mu v tom nebránila závažná překážka,

b) si rozvedený manžel mohl výživu zajistit řádným hospodařením s vlastním majetkem,

c) se rozvedený manžel podílel za trvání manželství na péči o rodinnou domácnost,

d) se rozvedený manžel nedopustil vůči bývalému manželu nebo osobě mu blízké činu povahy trestného činu, nebo

e) je dán jiný obdobně závažný důvod.

Může jít např. o situaci, kdy je manželka na mateřské dovolené a manžel podá návrh na rozvod, protože si našel někoho jiného, nebo o situaci, kdy je jeden z manželů neschopen sám se živit, protože byl obětí fyzického domácího násilí a je v pracovní neschopnosti apod.

Návrh na výživné rozvedeného manžela pro neschopnost živit se (staženo 244× )

2) Výživné pro manžela, který se na rozvratu manželství převážně nepodílel

– nedohodnou-li se manželé nebo rozvedení manželé o výživném, může manžel, který rozvrat manželství převážně nezapříčinil nebo s rozvodem nesouhlasil a kterému byla rozvodem způsobena závažná újma, navrhnout, aby soud stanovil vyživovací povinnost bývalého manžela i v takovém rozsahu, který zajistí, aby rozvedení manželé měli v zásadě stejnou životní úroveň. Právo rozvedeného manžela na výživné lze v tomto případě považovat za důvodné jen po dobu okolnostem přiměřenou, nejdéle však po dobu tří let od rozvodu.

– dopustil-li se bývalý manžel vůči druhému manželovi jednání, které naplňuje znaky domácího násilí, nemá právo na výživné podle předchozího odstavce, ač by jinak podmínky přiznání práva na výživné splňoval.

Návrh na výživné rozvedeného manžela, který se se na rozvodu nepodílel (staženo 281× )

Všechna práva rozvedeného manžela na výživné zanikají, uzavře-li oprávněný rozvedený manžel nové manželství, nebo vstoupí-li do registrovaného partnerství.