Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Filtrovat podle platnosti
Menu

6.6.2. Věci

Právní pojetí věci je jiné, než jak věci běžně vnímáme.

Věcí v právním smyslu je vše, co je rozdílné od osoby a slouží potřebě lidí. Podstatné znaky věci v právním smyslu jsou užitečnost a ovladatelnost.

Podle NOZ lze vedle věcí ve smyslu hmotných předmětů vlastnit či mít jiné věcné právo i k věci nehmotné či právu, jehož povaha to připouští (práva, která lze trvale či opětovně vykonávat). Ustanovení o věcech v právním smyslu tak lze použít i např. na energie, objekty průmyslového a duševního vlastnictví (patenty či ochranné známky) apod.

V NOZ je řešena rovněž právní povaha zvířat. Platí, že živé zvíře není věcí, neboť jako smysly nadaný tvor má zvláštní význam a hodnotu. Ustanovení o věcech se na zvíře použijí obdobně, ale jen v rozsahu, ve kterém to neodporuje zvláštní povaze zvířete.