Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Filtrovat podle platnosti
Menu

2.2. Právní řád

Pojmem právní řád rozumíme množinu právních předpisů, které jsou propojené různými vztahy a tvoří celek. Každý stát má svůj vlastní právní řád. Abychom se v obrovském množství předpisů, které tvoří právní řád, lépe orientovali, rozdělujeme tyto předpisy do různých skupin. Tak rozdělujeme platné právo na právo veřejné a soukromé, hmotné a procesní a na jednotlivá právní odvětví.

Každé právní odvětví se skládá z právních předpisů, které se soustřeďují na určitou oblast lidské činnosti. Tak například občanský zákoník a některé další předpisy patří do odvětví občanského práva, Ústava a Listina do odvětví ústavního práva, zákon o rodině do odvětví rodinného práva, zákoník práce do pracovního práva atd.