Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Filtrovat podle platnosti
Menu

7.4.2.5. Zvláštní způsoby výkonu rozhodnutí

Tento obsah již není aktuální.

V některých oblastech si stát ponechává svoji výlučnou pravomoc a nepředává ji soudním exekutorovi. Jedná se o řízení výkonu rozhodnutí, která jsou upravena v zákoně č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních. Jde o výkon rozhodnutí ve věci ochrany proti domácímu násilí, ve věci předběžné úpravy poměrů nezletilých, ve věci péče o nezletilé děti.