Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Filtrovat podle platnosti
Menu

13.4.2. Soukromoprávní (antidiskriminační) žaloba

Tento obsah již není aktuální.

13.4.2.1. Upuštění od diskriminace (zdržovací žaloba)
13.4.2.2. Odstranění trvajících následků diskriminace
13.4.2.3. Přiměřené zadostiučinění a náhrada nemajetkové škody v penězích

Antidiskriminační žaloba se odlišuje od běžné žaloby proti zásahu do osobnosti fyzické osoby. Podáním žaloby podle § 10 ADZ totiž žalobce chrání nejen práva svá, ale nepřímo, prostřednictvím faktického precedentního účinku judikatury, též práva neurčitého okruhu dalších osob, které jsou nebo mohou být v obdobných situacích rovněž diskriminovány.

Možnost domáhat se ochrany před diskriminací zahrnuje požadavek ukončení diskriminačního jednání, odstranění jeho následků, případně poskytnutí přiměřeného zadostiučinění, event. náhradu nemajetkové újmy v penězích. (§ 10 ADZ)