Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Filtrovat podle platnosti
Menu

11.8.1. Zákonná úprava

Tento obsah již není aktuální.

Zdravotní pojištění v ČR se řídí těmito právními předpisy:

  • zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění (upravuje především veřejné zdravotní pojištění, rozsah a podmínky, za nichž je na základě tohoto zákona poskytována zdravotní péče a způsob stanovení cen a úhrad léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely hrazených ze zdravotního pojištění)
  • zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění (upravuje především výši pojistného na všeobecné zdravotní pojištění, penále, způsob jejich placení, kontrolu, vedení evidence plátců pojistného a zřízení zvláštního účtu všeobecného zdravotního pojištění)
  • prováděcí předpisy k nim