Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Filtrovat podle platnosti
Menu

3.1.1.2. Advokát určený Českou advokátní komorou

Účastník se může obrátit se na Českou advokátní komoru (ČAK) s žádostí o určení advokáta pro poskytnutí bezplatné právní pomoci nebo pomoci za sníženou odměnu. Žádost na ČAK je nutné podat včas a jen za podmínky, že žadatel nesplňuje podmínky pro ustanovení advokáta soudem; současně žadatel musí doložit ČAK prohlášení nejméně 2 advokátů, kteří mu odmítli bezplatně právní pomoc poskytnout.

ČAK si rovněž vymiňuje určení advokáta jen pro jednu konkrétní právní službu, která nezbytně nutně, resp. povinně vyžaduje zastoupení advokátem. Advokáty ČAK neurčuje k právním službám, kde není zastoupení advokátem vyžadováno a není nezbytně nutné, a rovněž ne ke generálnímu zastupování žadatele v různých kauzách.

Prokáže-li žadatel splnění stanovených podmínek, má právo na určení advokáta k poskytnutí právní služby. Podmínky, za nichž advokát žadateli právní službu poskytne, jsou stanoveny v rozhodnutí předsedy ČAK o určení advokáta.

Jestliže žadatel rovněž prokáže, že jeho příjmové, majetkové a sociální poměry odůvodňují poskytnutí bezplatné právní služby, případně za sníženou odměnu, může být rozhodnuto o tom, že právní služba bude žadateli poskytnuta bezplatně nebo za sníženou odměnu.

I zde platí, že povinnost poskytnout právní služby bezplatně ČAK kdykoli, případně i se zpětnou účinností, zruší nebo změní, jestliže již poměry žadatele bezplatné poskytnutí služby neodůvodňují (případně nikdy neodůvodňovaly).

Možnosti bezplatného právního poradenství a zastoupení a příslušné formuláře žádostí o určení advokáta a formulář pro prokázání majetkových poměrů zde