Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Filtrovat podle platnosti
Menu

9.2.1.3. Starosta

Starostu, který zastupuje obec navenek, volí obecní zastupitelstvo. Starosta řídí zasedání obecní rady a stojí v čele obecního úřadu. Obecní úřad tvoří starosta, jeho zástupce, tajemník a další úředníci. Obecní úřad vykonává jak samostatnou působnost, kde je podřízen obecní radě, tak přenesenou. Obecní úřady se často dále člení na odbory.