Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Filtrovat podle platnosti
Menu

7.3. Civilní řízení dle zákona o zvláštních řízeních soudních

Tento obsah již není aktuální.

Obecné informace

– zcela nový zákon, který vyčleňuje některá konkrétní řízení vedená u soudu a určuje jim konkrétní podmínky, příslušnost soudu, průběh apod.

– pokud tento zákon něco neupravuje, použije se podpůrně občanský soudní řád

PRAXE: čeká-li někoho konkrétní soudní řízení nebo již takové běží a dotyčný chce zjistit něco o předpokládaném průběhu, možnostech stran apod., vyplatí se podívat se do zákona č. 292/2013 Sb., zda tam konkrétní řízení není upraveno – pokud ano, zjistí dotyčný vše podstatné v tomto zákoně, pokud ne, bude řízení probíhat podle občanského soudního řádu

Zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, upravuje tato řízení:

a) o podpůrných opatřeních a ve věcech svéprávnosti, zde

b) ve věcech nezvěstnosti a smrti,

c) o přivolení k zásahu do integrity,

d) ve věcech přípustnosti převzetí nebo držení v ústavech,

e) o některých otázkách týkajících se právnických osob a svěřenského fondu,

f) o pozůstalosti, zde

g) o úschovách,

h) o umoření listin,

i) ve věcech kapitálového trhu,

j) o předběžném souhlasu s provedením šetření ve věcech ochrany hospodářské soutěže,

k) o nahrazení souhlasu zástupce samosprávné komory k seznámení se s obsahem listin,

l) o plnění povinností z předběžného opatření Evropského soudu pro lidská práva,

m) ve věcech voleb zaměstnanců,

n) o soudním prodeji zástavy, zde

o) o zákazu výkonu práv spojených s účastnickými cennými papíry,

p) ve věcech manželských a partnerských, zde

q) ve věci ochrany proti domácímu násilí, zde

r) o určení a popření rodičovství, zde

s) ve věcech osvojení,

t) ve věcech péče soudu o nezletilé, zde

u) v některých věcech výkonu rozhodnutí. zde