Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Filtrovat podle platnosti
Menu

8.1.3.7. Trestné činy proti pořádku ve věcech veřejných

Tento obsah již není aktuální.

Nebezpečné pronásledování (§ 354 TZ)

Trestný čin nebezpečného pronásledování neboli tzv. stalkingu je v trestním zákoníku úplnou novinkou. Patří sem případy, kdy pachatel pronásleduje svou oběť, aniž by jí fyzicky ublížil, ale přesto ji tímto svým chováním omezuje či ubližuje. Pronásledování může spočívat v tom, že pachatel:

a) vyhrožuje ublížením na zdraví nebo jinou újmou jemu nebo jeho osobám blízkým,

b) vyhledává jeho osobní blízkost nebo jej sleduje,

c) vytrvale jej prostřednictvím prostředků elektronických komunikací, písemně nebo jinak kontaktuje,

d) omezuje jej v jeho obvyklém způsobu života, nebo

e) zneužije jeho osobních údajů za účelem získání osobního nebo jiného kontaktu,

K naplnění tohoto trestného činu je dále podstatné, že pronásledování je dlouhodobé a je způsobilé vzbudit v oběti důvodnou obavu o její život, zdraví nebo o život a zdraví osob jí blízkých.

Výtržnictví (§ 358 TZ)

Tento trestný čin do sebe zahrnuje různé druhy „výtržnického“ chování, které spočívá v tom, že někdo ruší nějaký obřad, chová se na veřejnosti neurvale, rozbíjí věci, vykřikuje různé urážky a vulgarismy, napadá lidi, kope do předmětů atp. Podstatné je, že k takovému jednání dochází na veřejnosti nebo na místě veřejnosti přístupném.

Opilství (§ 360 TZ)

Ačkoliv název opilství vyvolává představu, že někdo může být odsouzen za opilost, platí, že za tento trestný čin budou odsouzeni jen ti, co se ve stavu nepříčetnosti (nejde pouze o příčetnost zmenšenou) způsobeném požitím návykové látky, dopustí jiného trestného činu. Trestní sazba je dána od tří do deseti let, s tím, že je-li u některého trestného činu takto spáchaného trestní sazba nižší, bude pachatel potrestán podle sazby nižší. Podle ustanovení o opilství bude postižen jen ten, kdo se do stavu nepříčetnosti nedostal s úmyslem spáchat trestný čin v nepříčetnosti („napít se na kuráž“), popř. ten, kdo spáchal trestný čin z nedbalosti, která spočívá v tom, že se přivedl do stavu nepříčetnosti (pachatel věděl, že bude řídit, přesto se předtím požitím alkoholu přivedl do stavu nepříčetnosti, ve kterém při jízdě někoho zranil – v takovém případě nastupuje odpovědnost za trestný čin obecného ohrožení z nedbalosti a trestní čin ublížení na zdraví z nedbalosti ).