Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Filtrovat podle platnosti
Menu

12.2. Pohledávky

Do Insolvenčního návrhu není nutné vypsat všechny dluhy dlužníka, stačí prokázat, že dlužník se nachází v úpadku nebo hrozícím úpadku. Při zvažování oddlužení jako řešení předlužení je ale vždy na místě zhodnotit alespoň rámcově celkovou aktuální výši dluhů – zejména s ohledem posouzení výhledu šancí na splnění oddlužení – viz kapitola splnění oddlužení.