Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Filtrovat podle platnosti
Menu

13.2.1. Ústavní zákaz diskriminace

Tento obsah již není aktuální.

Český ústavní pořádek upravuje zákaz diskriminace jednak v obecných ustanoveních (čl. 1 Listiny upravující rovnost všech lidí v důstojnosti a právech; čl. 3 odst. 1 Listiny, který zakotvuje nepřípustnost diskriminace a příkladmo vypočítává zakázané diskriminační důvody; čl. 4 odst. 3 Listiny, podle něhož zákonná omezení základních práv a svobod platí stejně pro všechny případy, které splňují stanovené podmínky), jednak v některých ustanoveních týkajících se základních práv (rovnost účastníků řízení podle čl. 37 odst. 3 Listiny, stejná ochrana vlastnictví bez ohledu na osobu vlastníka podle čl. 11 odst. 1 Listiny, atd.).

Základní práva podle české ústavy se však přímo aplikují zásadně jen ve vertikálních vztazích, tedy ve vztazích mezi jednotlivci a státem.