Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Filtrovat podle platnosti
Menu

7.2.8.6. Znalecký posudek

Tento obsah již není aktuální.

Stále častěji hraje významnou roli jako důkaz tzv. znalecký posudek. V případech, kdy je potřeba pro posouzení situace odborných znalostí, nechá soud vypracovat tento posudek znalce, tj. osobu, která je zapsaná v seznamu soudních znalců. Velmi často v občanském soudním řízení vystupují znalci z oboru lékařství, psychiatrie, bezpečnosti silničního provozu nebo ekonomie.

Posudky znalci v některých případech zasílají soudu písemně, někdy ale mohou být u soudu osobně vyslechnuti. V případě pochybností, může být znalecký posudek zpochybněn a vypracován znalecký posudek nový (revizní).

Je však třeba nezapomínat na zvýšené náklady řízení, které bude vyhotovení znaleckého posudku znamenat pro neúspěšnou stranu.

Seznam soudních znalců roztříděných podle oborů a místa působení je dostupný zde