Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Filtrovat podle platnosti
Menu

7.2.3.2. Advokáti a notáři

Tento obsah již není aktuální.

Advokáti jsou specialisté – právníci, kteří po úspěšném absolvování právnického studia a vykonání povinné praxe složí advokátní zkoušku a mohou profesionálně a za peníze poskytovat právní služby (zastoupení, právní rozbory, obhajobu, poradenství, sepisování smluv, atd). Advokáti jsou povinně organizováni u České advokátní komory, která nad nimi vykonává i disciplinární a kontrolní pravomoc. Jestliže tedy například máme podezření, že advokát zanedbal nějakou závažnou věc při našem zastoupení nebo jednal protiprávně nebo v rozporu se zákonem, můžeme na něj podat k advokátní komoře stížnost.

Notáři jsou také specialisty v právní oblasti, jejich činnost je ale omezena jen na určité druhy úkonů. Jejich náplní je zejména ověřování listin a významných právních skutečností, významnou úlohu pak hrají v dědickém řízení.