Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Filtrovat podle platnosti
Menu

10.5. Pracovní poměr

Tento obsah již není aktuální.

Pracovní poměr je základní pracovněprávní vztah, vznikající mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem na základě pracovní smlouvy (případně u některých zaměstnanců na základě jmenování).

Protože pracovní poměr je vztah společensky významný a chráněný, stanoví zákoník práce řadu pravidel, která buď pomáhají formulovat vůli smluvních stran při sjednávání / změně pracovní smlouvy, nebo ji omezují. Zákoník práce upravuje pravidla pro vznik, změny a zánik pracovního poměru, některé obsahové náležitosti pracovní smlouvy, trvání pracovního poměru po dobu určitou nebo neurčitou, základní povinnosti v pracovním poměru apod.