Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Filtrovat podle platnosti
Menu

6.7. Zajištění dluhů

NOZ rozděluje zajištění dluhů na:

• zajištění – např. zástavní právo, ručení, zajišťovací převod práva

• utvrzení – např. smluvní pokuta, uznání dluhu

Účelem je v obou případech posílení postavení věřitele, tzn. zvýšení pravděpodobnosti toho, že jeho pohledávka vůči dlužníkovi bude uspokojena (uhrazena).

Rozdíl je v tom, že u zajištění vzniká věřiteli – v případě, že dluh nebude dlužníkem uspokojen řádně a včas – jiná možnost uspokojení, zatímco utvrzení dluhu vede jen ke zlepšení pozice věřitele při vymáhání dluhu (např. prodloužením promlčecí doby).

Zajištění dluhu

– ručení

– finanční záruka

– zajišťovací převod práva

– dohoda o srážkách ze mzdy nebo jiného příjmu

– zástavní právo

– zadržovací právo

Utvrzení dluhu

– smluvní pokuta

– uznání dluhu