Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Filtrovat podle platnosti
Menu

9.3.2. Trvalý pobyt občanů České republiky

Ve statusových poměrech se často vyskytuje pojem trvalý pobyt. Je třeba rozlišovat mezi trvalým pobytem občanů cizích států v ČR podle zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území české republiky a místem trvalého pobytu českého státního občana v ČR podle zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel. Dále je třeba odlišovat přihlášení k trvalému pobytu podle zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel od přihlášení do společné domácnosti, čímž se myslí oznámení nájemníka pronajímateli, že s ním v bytě bude do budoucna bydlet další osoby ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

Tato kapitola nadále pojednává o trvalém pobytu občanů České republiky ve smyslu zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel.

Trvalý pobyt, respektive registrace k němu, je statusovým prvkem. K trvalému pobytu se může přihlásit každý občan – k provedení přihlášení viz kapitola Vznik a přihlášení trvalého pobytu.

Trvalý pobyt skýtá mnoho práv v oblasti veřejného práva, počínaje dávkami sociální péče a hmotné nouze a konče možností volit do zastupitelstva obce. V praxi je registrace k trvalému pobytu obvykle více než potřebná a podle zákona je také s registrací k trvalému pobytu spojeno veřejné zdravotní pojištění.

Trvalý pobyt občana naopak nezakládá podle ust. § 10 odst. 2 zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel, žádné oprávnění v oblasti soukromého práva. Jako možná komplikace z přihlášky nechtěné osoby může plynout zásah exekutora, který navštíví byt v domnění, že se jedná o byt povinného. Pokud se tak stane, není oprávněný nájemce nebo uživatel bytu povinen exekutora do bytu vpustit, pokud tam povinný nebydlí.

Od 1. července 2009 je také adresa trvalého pobytu povinnou adresou k doručování písemností ve většině řízení. Tomuto důsledku je možné se vyhnout obecně dohodou s poštou, která může poštu přeposílat nebo ukládat na pobočce, popřípadě v jednotlivých již zahájených řízeních oznamovat jinou doručovací adresu.

Údaj o trvalém pobytu je uveden v centrální evidenci obyvatel a je tak dohledatelný a zjistitelný např. pro Policii ČR, soudy, soudní exekutory, Finanční úřad a jiné státní instituce. Pro účely doručování poštovních zásilek se předpokládá, že daná osoba se zdržuje v místě trvalého pobytu nebo tam alespoň přebírá poštu. Pokud tomu tak ve skutečnosti není, důsledky nese tato osoba.