Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Filtrovat podle platnosti
Menu

7.2.3.1. Ustanovený nebo určený bezplatný advokát

Tento obsah již není aktuální.

I v občanském soudním řízení existují případy, kdy může účastníkovi řízení zástupce ustanovit na své náklady stát (v trestním řízení je postup trochu odlišný – ustanoveného obhájce ex offo musí obviněný, je-li nakonec skutečně odsouzený, zaplatit, pokud není vyhověno jeho návrhu na bezplatnou obhajobu nebo pokud návrh na bezplatnou obhajobu vůbec nepodá). V občanském soudním řízení soud může ustanovit zástupce osobě, která splňuje a doložila předpoklady pro osvobození od soudních poplatků (tedy je nemajetná) a ustanovení zástupce je nezbytně třeba k ochraně jejích zájmů (v zásadě tedy ve složitějších sporech, ve sporech nikoliv bagatelních apod.). Vyžaduje-li to ochrana zájmů účastníka nebo jde-li o ustanovení zástupce pro řízení, v němž je povinné zastoupení advokátem (notářem), ustanoví mu předseda senátu zástupce z řad advokátů. Ustanoveného zástupce vždy platí stát bez ohledu na výsledek sporu. Takto může soud přidělit účastníkovi i advokáta, musí se ovšem jednat o případy, kdy to odůvodňuje např. složitost věci nebo jiná ochrana zájmů účastníka. Jestliže někdo řeší náročný občanskoprávní spor a je přesvědčen, že by potřeboval advokáta a nemá na něj prostředky, je možné navrhnout soudu, aby mu byl advokát ustanoven. Takovýto návrh lze podat u soudu ještě před zahájením řízení i za účelem sepsání a podání žaloby a zastupování v budoucím soudním řízení.

VZOR žádost o ustanovení bezplatného zástupce

Další možností je obrátit se na Českou advokátní komoru (ČAK) s žádostí o určení advokáta pro poskytnutí bezplatné právní pomoci nebo pomoci za sníženou odměnu. Formálář žádosti a podmínky podání žádosti jsou uvedeny zde.