Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Filtrovat podle platnosti
Menu

11.2.7. Přeplatek na dávce

Tento obsah již není aktuální.

Příjemce dávky je povinen písemně oznámit a doložit příslušnému úřadu práce do 8 dnů změny ve skutečnostech rozhodných pro trvání nároku na dávku, její výši nebo výplatu. Tedy zejména změny příjmu svého či společně posuzovaných osob, pokud pobírá dávky závislé na výši příjmu.

Pokud příjemce dávky způsobí, že dávka je vyplacena neprávem či ve vyšší částce, než náležela (např. tím, že nesplní svou oznamovací povinnost), vznikne mu odpovědnost za přeplatek a tento přeplatek na dávce je povinen vrátit. Pokud vznik přeplatku způsobí osoba společně posuzovaná, úřad práce uloží povinnost vrátit přeplatek této osobě. A pokud vznik přeplatku způsobí více osob, odpovídají za vrácení přeplatku na dávce společně a nerozdílně. Nárok na vrácení přeplatku zaniká uplynutím tří let ode dne, kdy byla dávka vyplacena.