Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Filtrovat podle platnosti
Menu

7.2.11. Opravné prostředky

Tento obsah již není aktuální.

Každé „důležité“ rozhodnutí soudu prvního stupně může být přezkoumáno většinou soudem vyšší instance. Nepřezkoumávají se ta rozhodnutí soudu usnesením, o kterých to zákon výslovně stanoví, a to například usnesení soudu, kterým se upravuje průběh a vedení řízení (např. usnesení o odročení jednání), dále o schválení smíru.

Opravné prostředky rozdělujeme na řádné a mimořádné.