Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Filtrovat podle platnosti
Menu

10.10.5. Plat

Tento obsah již není aktuální.

Jako plat se označuje peněžité plnění, které dostávají zaměstnanci v nepodnikatelském sektoru. Vzhledem k tomu, že plat je vyplácen z veřejných zdrojů, je zde nutné přistoupit k několika omezením, které plat od mzdy odlišují.

Výše platu tak především není předmětem vyjednávání, nýbrž je pevně stanovena právními předpisy. Vedle zákoníku práce zde hraje dominantní roli nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě.

Letmý pohled do přílohy č. 1 tohoto nařízení napoví, že plat zaměstnanců státní správy se stanovuje jako průsečík jeho platové třídy a platového stupně. Zatímco platová třída představuje náročnost práce a nutné vzdělání, které je podmínkou výkonu práce, platový stupeň udává délku praxe, kterou zaměstnanec získal. Praxí se rozumí především doba výkonu příslušného povolání. Z doby strávené výkonem jiné práce se započte jen její část v závislosti na tom, do jaké míry je tato praxe pro požadovanou činnost využitelná.

Kolektivní, resp. pracovní smlouva se od tohoto rámce nemůže odchýlit. Zatímco v podnikatelském sektoru je běžné, že úspěšní zaměstnavatelé svým zaměstnancům přilepšují, akcentuje se v nepodnikatelském sektoru úsporné zacházení se svěřenými prostředky a hypotetické navýšení platových základů v jednotlivých platových třídách by bylo neplatné pro rozpor se zákonem.

K dalším omezením patří i to, že plat nemůže být ani částečně poskytován v naturáliích.

Vedle příplatků, které jsou poskytovány k mzdě i k platu, zná zákoník práce i další příplatky, které se přidělují jen k platu: je to především příplatek za vedení a osobní příplatek. Díky nim lze konstatovat, že zatímco hodnoty platů z nižších platových tříd jsou zpravidla definitivními čísly, ohodnocení státních úředníků, kteří řídí své podřízené a očekává se od nich vysoce odpovědná, odborná či kreativní činnost, může díky těmto příplatkům výrazně vzrůst. I vedle platu lze navíc poskytovat odměny.

Pokud jde o zaměstnance spadajícího do 13. a vyšší platové třídy, je možné s ním dohodnout tzv. smluvní plat, který již zahrnuje a zohledňuje všechny složky platu vč. příplatků, nikoli však vč. odměn.