Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Filtrovat podle platnosti
Menu

11.2.9. Přechod nároku na dávky

Tento obsah již není aktuální.

Nárok na dávku zaniká dnem smrti oprávněného, ale zemřel-li oprávněný po uplatnění nároku na dávku, vstupují do dalšího řízení o dávce a nabývají nároku na částky splatné do dne smrti oprávněného stejným dílem

a) v případě dávek testovaných všechny společně posuzované osoby,

b) v případě dávek netestovaných manželka (manžel), nezaopatřené děti a jejich rodiče, jestliže žili s oprávněným v době jeho smrti ve společné domácnosti.

Byla-li dávka již přiznána za života oprávněné osoby, ale nebyla dosud vyplacena, a oprávněná osoba po přiznání dávky zemře, vyplatí se dávka stejným dílem výše uvedeným osobám. Nárok na dávky není předmětem dědického řízení.