Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Filtrovat podle platnosti
Menu

13.3.1. Diskriminační důvody

Tento obsah již není aktuální.

Podle antidiskriminačního zákona (zák. č. 198/2009 Sb., o právních prostředcích ochrany před diskriminací) jde o diskriminaci pouze v případech, kdy je s člověkem zacházeno rozdílně z následujících důvodů: rasy, etnického původu, národnosti, pohlaví, sexuální orientace, věku, zdravotního postižení, náboženského vyznání, víry, světového názoru.

Další zákony (např. zák. č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti) však v oblastech své účinnosti obsahují i jiné důvody diskriminace, jako např. jazyk, sociální původ, členství v politických stranách a hnutích, manželský a rodinný stav nebo povinnosti k rodině aj.