Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Filtrovat podle platnosti
Menu

11.2.10.1. Dávky testované

Tento obsah již není aktuální.

Přídavek na dítě

Přídavek na dítě je základní dlouhodobou dávkou poskytovanou rodinám s dětmi. Nárok mají rodiny s příjmem do 2,7 násobku životního minima.

Přídavek na dítě je poskytován ve třech výších podle věku dítěte.

Věk nezaopatřeného dítěte / Přídavek na dítě v Kč měsíčně

do 6 let / 500 Kč

6 – 15 let / 610 Kč

15 – 26 let / 700 Kč

Přídavek na dítě ve zvýšené výměře

Pokud některá ze společně posuzovaných osob má v každém kalendářním měsíci rozhodného období příjem:

a) ze závislé činnosti podle zákona o daních z příjmu (s drobnými výjimkami), alespoň ve výši částky životního minima jednotlivce,

b) příjmy ze samostatné činnosti podle zákona o daních z příjmů (s určitými výjimkami)

c) z dávek nemocenského pojištění,

d) z dávek důchodového pojištění,

e) z podpory v nezaměstnanosti a podpory při rekvalifikaci,

f) z příspěvku na péči o osobu do 18 let věku, nebo

g) z rodičovského příspěvku, pokud je poskytován po vyčerpání peněžité pomoci v mateřství, náleží nezaopatřenému dítěti přídavek na dítě ve zvýšené výměře.

Výše přídavku na dítě ve zvýšené výměře činí za kalendářní měsíc pro dítě do 6 let 800,- Kč, pro dítě od 6 do 15 let 910,- Kč a pro nezaopatřené dítě do 15 do 26 let 1 000,- Kč.

Příspěvek na bydlení

Touto dávkou stát přispívá na náklady na bydlení rodinám a jednotlivcům s nízkými příjmy. Nárok na příspěvek na bydlení má pouze vlastník nebo nájemce bytu (ne tedy podnájemce) přihlášený v bytě k trvalému pobytu, jestliže 30 % (v Praze 35 %) příjmů rodiny nestačí k pokrytí nákladů na bydlení a zároveň těchto 30 % (v Praze 35 %) příjmů rodiny je nižší než příslušné normativní náklady stanovené zákonem o SSP.

Normativní náklady stanoví zákon odlišně pro nájemní byty na straně jedné a pro byty vlastníků a byty členů bytových družstev na straně druhé. Výše normativních nákladů se dále odvíjí od průměrných nákladů na bydlení podle velikosti obce a počtu členů v domácnosti.

U příspěvku na bydlení se přitom za rodinu považují všechny osoby, které jsou v bytě přihlášeny k trvalému pobytu a je nerozhodné, zda vedou společnou domácnost či nikoli.

Podmínky a částky příspěvku se mohou meziročně měnit, je třeba sledovat aktuální výši.

Porodné

Touto dávkou se matce jednorázově přispívá na náklady, související s narozením prvního a/nebo druhé dítěte nebo dětí. Podmínkou nároku je, že rozhodný příjem v rodině nepřevyšuje částku 2,7násobek životního minima rodiny. Nárok na porodné vzniká dnem porodu dítěte.

Jestliže žena, která první dítě / děti porodila, zemřela a porodné jí nebo jiné osobě nebylo vyplaceno, má na něj nárok otec dítěte. Nárok na porodné má rovněž osoba, která převzala dítě do jednoho roku do trvalé péče nahrazující péči rodičů, a nárok na porodné jí nevznikl předtím. Nárok na porodné naopak nemá matka ani otec, pokud jim před porodem již vznikl 2x nárok na porodné jiným způsobem (převzetím do péče dítěte mladšího 1 roku apod.)

Výše porodného

Výše porodného činí 13 000 Kč na první dítě a 10 000 Kč na druhé dítě. V případě narození dvojčat činí porodné na první z nich 13 000 Kč a na druhé 10 000 Kč. Pokud ale mají staršího sourozence, obdrží pouze první z dvojčat 10 000 Kč a v případě více starších sourozenců neobdrží porodné ani jedno z dvojčat, i když na předchozí děti porodné čerpáno nebylo.