Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Filtrovat podle platnosti
Menu

8.1.2.21. Omezení řidičského oprávnění

Tento obsah již není aktuální.

Od 8.12.2012 je možné pachateli trestného činu zanedbání povinné výživy (§196 zákona č. 40/2009 Sb.) uložit vedle trestu a případně jiných omezení také přiměřené omezení spočívající povinnosti zdržet se řízení motorových vozidel. Toto omezení má být především motivací pachatelům tohoto trestného činu k plnění vyživovací povinnosti – jak dlužné, tak do budoucna.Soud by měl toto omezení uložit zejména tehdy, je-li důvodná obava, že povinnost uhradit dlužné výživné bude mažena nebo ztěžována.

Pokud by pachatel i po pravomocném uložení takového omezení řídil motorové vozidlo, nejednalo by se o přestupek, ale o trestný čin maření úředního rozhodnutí a vykázání ve smyslu ust. § 337 zákona č. 40/2009 Sb.