Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Filtrovat podle platnosti
Menu

5.7.9. Směnka

Tento obsah již není aktuální.

Směnka je cenným papírem, který představuje doklad o finančním závazku. Tedy ten, kdo směnku podepíše, stvrzuje svůj dluh a zavazuje se, že jej do určitého dne splatí. Směnka může být napsána i na úplně obyčejný papír (klidně vytržený z nějakého sešitu) a vůbec nemusí vypadat nějak oficiálně. Může být napsána i rukou. Směnka vytváří nový samostatný závazek a je typickým nástrojem zajištění závazku jiného. Některé spotřebitelské smlouvy, zejména ze strany nebankovních společností poskytujících finanční služby, jsou mnohdy zajišťovány směnkami, i když tento nástroj práva je tradičně, stejně jako rozhodčí doložka, spjat s obchodem mezi podnikateli – tedy rovnými subjekty.

Konkrétní přesný obsah směnky není předepsán, jsou stanoveny jen některé náležitosti, které musí obsahovat. Co je nejdůležitější, vždycky musí obsahovat uvedení, že se jedná o směnku, a to musí být nejen v nadpise, ale i v samotném textu směnky. Podle tohoto se tedy směnka dá většinou poznat na první pohled.

Směnku rozhodně za žádných okolností nepodepisujte, neboť se proti ní dá jen omezeně bránit a v krátkých lhůtách (vlastně se ani moc bránit nelze). Navíc věřitel, pokud se bude svého práva na proplacení směnky domáhat soudně, nemusí vůbec prokazovat vznik závazku. Stačí, když směnku před soudem předloží a důkazní břemeno leží na žalovaném.

Jak směnka, tak rozhodčí doložka představují nástroje záruk a řešení sporů, které typově patří do zcela jiné oblasti obchodních vztahů, přičemž v oblasti spotřebitelských smluv fungují především v neprospěch spotřebitelů. Oběma institutům se lze bránit – ovšem velmi obtížně. V případě směnky je obrana téměř vždy neúspěšná v případě rozhodčích doložek se judikatura vyvíjí zatím s nejasným výhledem.

Byť jsou spotřebitelské smlouvy právně koncipovány jako smlouvy s vysokou zárukou práv spotřebitelů, je mnohdy zapotřebí být obezřetný, protože při jejich uzavírání hrozí mnoho rizik. V případě pochybností je vhodné odborně konzultovat situaci dříve než později. Mnohá práva spotřebitelů jsou totiž vázána na aktivní postup spotřebitele a jejich ochrana rozhodně není automatická.