Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Filtrovat podle platnosti
Menu

5.4.3. Zvláštní odpovědnost za škodu

Tento obsah již není aktuální.

Vedle obecné odpovědnosti za škodu upravuje občanský zákoník také zvláštní druhy odpovědnosti za škodu, často podle této úpravy někdo nese odpovědnost i v případech, kdy škodu vůbec nezavinil tj. kdy nevěděl, že může škodu způsobit a vědět to ani nemohl anebo kdy škodu způsobil někdo jiný. Takto přísný je ale zákon jen ve výjimečných případech upravených v §421 zákona č. 40/1964 Sb. a následujících. Jedná se tedy často o tzv. objektivní odpovědnost bez ohledu na zavinění – patří sem v zásadě i odpovědnost podle § 420a zákona č. 40/1964 Sb. Zákon stanoví, kdy se lze výjimečně odpovědnosti v těchto případech zprostit (zbavit se jí). Dále platí v každém případě odpovědnosti, že ten kdo odpovídá za škodu způsobenou zaviněním jiného, má proti němu postih (tj. může se domáhat toho, co sám nahradil).