Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Filtrovat podle platnosti
Menu

5.4.3.6. Odpovědnost za škodu způsobenou provozem dopravních prostředků

Tento obsah již není aktuální.

Významnou odpovědností za škodu je odpovědnost provozovatelů dopravy (např. kočár tažený koňmi nebo eskalátor, případně motorové vozidlo) za škodu vyvolanou povahou provozu a provozovatelů motorových vozidel a jiných vyjmenovaných dopravních prostředků. To znamená, že například provozovatel/majitel automobilu odpovídá za škodu způsobenou při nehodě vozu i v případě, že se prokáže, že ji nezavinil. Provozovatel odpovídá jak za škodu způsobenou na zdraví a věcech, tak za škodu způsobenou odcizením nebo ztrátou věcí, pozbyla-li fyzická osoba při poškození možnosti je opatrovat. Provozovatel se odpovědnosti zprostí, jen jestliže prokáže, že škodě nemohlo být zabráněno ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze požadovat. Tato odpovědnost je ale řešena prostřednictvím povinného pojištění dopravních prostředků, tzv. povinného ručení. Střetnou-li se provozy dvou nebo více provozovatelů a jde-li o vypořádání mezi těmito provozovateli, odpovídají podle účasti na způsobení vzniklé škody. Je tedy třeba odlišovat dvě situace – první možnost je, že provozem dopravního prostředku je způsobena škoda (např. auto přejede hejno hus) a druhá možnost je střet dvou provozů (např. srážka dvou aut). V prvním případě odpovídá za škodu provozovatel dopravního prostředku s uvedenými výjimkami, ve druhém případě se vypořádávají provozovatelé mezi sebou podle účasti (zavinění) nehody. Lze si samozřejmě představit i souběh dvou možností – např. při srážce dvou aut dojde k poškození domu, u kterého se nehoda stala. V takovém případě odpovídají oba provozovatelé dopravních prostředků majiteli domu společně a nerozdílně.

Místo provozovatele odpovídá ten, kdo použije dopravního prostředku bez vědomí nebo proti vůli provozovatele. Provozovatel odpovídá společně s ním, jestliže takové užití dopravního prostředku svou nedbalostí umožnil. Je-li dopravní prostředek v opravě, odpovídá po dobu opravy provozovatel podniku, v němž se oprava provádí, a to stejně jako provozovatel dopravního prostředku.

Více o povinném ručení a České kanceláři pojistitelů, která ze zákona kryje pohledávky nepojištěných provozovatelů dopravních prostředků lze nalézt zde http://www.ckp.cz/tisk/statistiky_a_informace.php?id=0 .