Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Filtrovat podle platnosti
Menu

5.4.3.8. Další případy odpovědnosti za škodu

Tento obsah již není aktuální.

Speciální zákon upravuje také odpovědnost státu nebo samosprávy za škodu způsobenou nesprávným rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem. To jsou případy, kdy veřejný orgán vydá rozhodnutí, které je v rozporu s právem a způsobí tak někomu škodu. Patří tam i případy, kdy je někdo vzat do vazby a později soudem zproštěn obžaloby, nebo pochybení exekutora při výkonu exekuce. Zvláštní zákony pak stanoví, v jakém rozsahu musí stát nebo samospráva postiženému nahradit újmu.