Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Filtrovat podle platnosti
Menu

5.4.3.7. Odpovědnost za škodu na věcech vnesených nebo odložených

Tento obsah již není aktuální.

Zajímavým typem odpovědnosti za škodu je odpovědnost, kterou má provozovatel ubytovacího zařízení nebo zařízení, se kterým je spojené odkládání věcí. Takovými zařízeními jsou hotely, ubytovny, ale i restaurace, hospody, kina, veřejné bazény, posilovny, herny atp. Provozovatel takových zařízení odpovídá za škodu na všech věcech, které tam byly odloženy na místě, které je k tomu určené bez ohledu na to, jestli jejich poškození nebo ztrátu zavinil nebo ne, ledaže by ke škodě došlo i jinak (např. samozničení věci). Když si například odložíte v restauraci kabát na věšák, provozovatel vám odpovídá za škodu, která může vzniknout jeho odcizením, i když ho ukradl třeba šikovný zloděj z ulice a personál si toho ani při nejlepší vůli nemohl všimnout. Majitel nebo provozovatel takového zařízení se nemůže jednostranně vzdát odpovědnosti např. cedulkou, že za odložené věci se neručí. Naproti tomu věci musí být odloženy na místě k tomu obvyklém, tedy na věšáku, v šatně apod. Platí zde také určitá omezení odpovědnosti majitele/provozovatele, pokud jde o škodu na cennostech.

Právo na náhradu škody na věcech vnesených nebo odložených musí být uplatněno u provozovatele bez zbytečného odkladu. Právo zanikne, nebylo-li uplatněno nejpozději patnáctého dne po dni, kdy se poškozený o škodě dozvěděl (!).