Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Filtrovat podle platnosti
Menu

5.4. Odpovědnost za škodu a bezdůvodné obohacení

Tento obsah již není aktuální.

Pojem odpovědnosti

Pojem právní odpovědnosti v nejobecnější rovině znamená, že někdo je povinen nést následky porušení právní povinnosti a případně napravit nežádoucí stav, který způsobil. Fyzická nebo právnická osoba se musí zodpovídat za své protiprávní jednání, resp. musí nést nepříznivé následky, které s tímto jednáním zákon spojuje. Nejčastěji rozlišujeme odpovědnost na občanskoprávní, trestněprávní a správněprávní. Trestní a správněprávní odpovědnost je spojena především s nutností podvolit se nějaké formě trestu v případě porušení zákonem stanovené povinnosti (např. trest odnětí svobody při spáchání trestného činu nebo trest pokuty při spáchání dopravního přestupku). U občanskoprávní odpovědnosti nejde ani tak o to, někoho potrestat nebo ho varovat, aby se příště podobného jednání nedopouštěl, ale jde především o to, aby v případě, kdy někdo způsobí jinému škodu, tuto škodu nahradil.