Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Filtrovat podle platnosti
Menu

5.7.6. Zákon o ochraně spotřebitele

Tento obsah již není aktuální.

Jak už sám název tohoto napovídá, jedná se o zákon, který poskytuje ochranu spotřebiteli. Již výše bylo uvedeno, že spotřebitel je ve vztahu s prodávajícím (či jiným podnikatelem) slabší smluvní stranou, a proto je mu poskytována zvýšená ochrana. V souvislosti s tím tak zákon o ochraně spotřebitele tuto ochranu, která je obecně upravena v občanském zákoníku, rozvádí a konkretizuje.

Jen pro lepší ilustraci toho, co přesně zákon upravuje, zde uvedu několik příkladů: V zákoně o ochraně spotřebitele jsou mimo jiné definovány a zakázány nekalé obchodní praktiky, agresivní obchodní praktiky, klamavé obchodní praktiky atd. Je tam také upraveno, co je to poctivý obchodní styk (prodávající je povinen prodávat výrobky ve správné hmotnosti, míře nebo množství a umožnit spotřebiteli překontrolovat si správnost těchto údajů a je také povinen ceny při prodeji výrobků nebo poskytování služeb správně účtovat).