Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Filtrovat podle platnosti
Menu

5.7.6.2. Česká obchodní inspekce

Tento obsah již není aktuální.

Dozor nad dodržováním povinností stanovených zákonem o ochraně spotřebitele provádí zejména Česká obchodní inspekce. Dozor neprovádí jen v některých zákonem stanovených případech – k dozoru není oprávněna většinou v situacích, kdy je předmět kontroly nějakým způsobem specifičtější nebo jsou-li na něj kladeny jiné požadavky než na běžné zboží (většinou požadavky přísnější). Například na úseku kontroly léčiv dozor provádí Státní ústav pro kontrolu léčiv, na úseku kontroly zbraní dozor provádí Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva a na úseku zemědělských, potravinářských a tabákových výrobků tento dozor provádí Státní zemědělská a potravinářská inspekce (tedy Česká obchodní inspekce nekontroluje potraviny, pokrmy a tabákové výrobky, s výjimkou kontroly poctivosti prodeje).

Ve zkratce řečeno, Česká obchodní inspekce mimo jiné sleduje dodržování dohodnutých nebo stanovených podmínek a kvality poskytovaných služeb, zda nedochází ke klamání spotřebitele, zda výrobky uváděné na trh jsou bezpečné a také, zda osoby poskytující spotřebitelský úvěr dodržují podmínky stanovené zvláštním právním předpisem, zda prodávající informuje spotřebitele o způsobu a vyřízení reklamace apod.

V působnosti České obchodní inspekce ale není, jakým konkrétním způsobem prodávající reklamaci vyřídil (tedy samotné rozhodnutí). Uvedu to na dvou příkladech. V prvním prodávající reklamaci vůbec nevyřídí, tedy nevystaví spotřebiteli vůbec žádné potvrzení nebo se třeba spotřebiteli vyhýbá a již uplynula doba, kterou má ze zákona k vyřízení reklamace. Takový případ je v působnosti České obchodní inspekce. Ve druhém případě prodávající reklamaci přijme, vystaví o tom potvrzení a nabídne spotřebiteli výměnu zboží. Spotřebitel s tím ale nesouhlasí a domáhá se vrácení peněz. V takovém případě Česká obchodní inspekce oprávněna ke kontrole není. Je tedy třeba se obrátit na soud.

Pokud se tedy spotřebitel domnívá, že byl nějakým způsobem porušen zákon o ochraně spotřebitele a je to v působnosti České obchodní inspekce, má možnost se na ni obrátit a podat na podnikatele stížnost. Stížnost může být podána i přes internetové stránky České obchodní inspekce.

Obecně platí, že ale Česká obchodní inspekce nemůže rozhodovat spor mezi stranami (spotřebitel a dodavatel). Česká obchodní inspekce je oprávněna za určitých okolností potrestat dodavatele za porušení práva, ale není oprávněna rozhodovat jeho spor se spotřebitelem. Sankční činnost České obchodní inspekce je obvykle vymezena porušením obecných pravidel (bezpečnostní limity výrobku, podmínky prodeje apod.) a nikoliv tím, že by spotřebitel utrpěl nějakou újmu. Na to se pravomoc inspekce nevztahuje.