Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Filtrovat podle platnosti
Menu

5.8.2.7. Smlouva o nájmu bytu

Tento obsah již není aktuální.

Nájemní smlouva je smluvním typem, tzn. že uzavřít platně nájemní smlouvu lze jen při splnění minimálních náležitostí smlouvy stanovených zákonem. Jsou to tyto základní náležitosti:

  • určení smluvní stran (kdo je pronajímatel a kdo nájemce)
  • určení (označení) bytu a jeho příslušenství
  • určení ceny nájmu (nájemného) a úhrad za plnění spojená s užíváním bytu (a to buď stanovením výše ceny nebo jejich výpočtu); výše nájemného a úhrad za služby musí být určena zvlášť
  • závazek pronajímatele přenechat právo užívat byt a závazek nájemce platit nájemné
  • určení rozsahu užívání bytu a jeho příslušenství
  • doba nájmu, pokud má být nájem na dobu určitou (pokud doba nájmu není určena, jedná se o nájem na dobu neurčitou)

Nájemní smlouva musí být uzavřena písemně, jinak je neplatná. [1]


1) Smlouvy, které byly uzavřeny jinak než písemně před 1.1.1995, jsou platné podle ust. 879 b občanského zákoníku.