Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Filtrovat podle platnosti
Menu

5.8.1. Bydlení

Tento obsah již není aktuální.

Po právní stránce existuje hned několik forem bydlení. Jestliže někdo bydlí „ve vlastním“, znamená to, že má k bytu nebo domu, který koupil, zdědil nebo postavil, vlastnická práva včetně práva užívacího a práva byt nebo dům prodat či pronajmout. Vedle tohoto bydlení rozlišujeme také družstevní bydlení a bydlení v nájmu. Družstevní bydlení znamená, že uživatel bytu má podíl v bytovém družstvu, se kterým je spojené právo byt užívat. Majitel tohoto podílu nemůže s bytem nakládat v takové míře, jako kdyby byl byt jeho vlastnictvím a dále má jisté povinnosti ke družstvu. Velice rozšířeným způsobem bydlení je v ČR stále bydlení nájemní. Tento způsob užívání bytu má smluvní základ, tzn. že nájemce (ten, kdo byt užívá) má s pronajímatelem (vlastník bytu) uzavřenou nájemní smlouvu. Této smlouvě se občas historicky chybně říká „dekret.“

Nájemcem jsou nejčastěji fyzické osoby. Pronajímateli jsou často fyzické osoby, právnické osoby, obce a stát. Zejména v případě obcí a státu je třeba rozlišovat mezi vlastníkem a správcem domu.

Kromě toho existují formy bydlení přechodnějšího charakteru, založené zejména podnájemní smlouvou, smlouvou o ubytování nebo smlouvou o nájmu obytné místnosti či nájemní smlouvou podle obecných ustanovení o nájemní smlouvě (tj. nikoli podle zvláštních ustanovení o smlouvě o nájmu bytu).

Ke specifikům družstevního nájmu (družstevního bydlení, někdy též nepřesně družstevního vlastnictví) viz zde.

K podnájmu, ubytovací smlouvě, nájmu obytné místnosti, bydlení se souhlasem vlastníka viz zde.