Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Filtrovat podle platnosti
Menu

5.8.3.2. Změna nájemce bytu – přechod nájmu

Tento obsah již není aktuální.

Pokud jde o nájem bytu, umožňuje zákon v některých případech, aby nájem trval i po smrti nájemce. Dochází k tzv. přechodu nájmu bytu, kdy nový nájemce vstupuje do práv a povinností původního nájemce, a to přímo ze zákona – nemusí být uzavřena nová nájemní smlouva. Na rozdíl od dřívější právní úpravy, kdy nájem přecházel tak jak byl (smlouva na dobu neurčitou přecházela na dobu neurčitou) však občanský zákoník s účinností od 1.11.2011 dovoluje přechod nájmu již jen na velmi omezenou dobu:

  1. nájem obecně přechází na dobu 2 let od okamžiku přechodu
  2. výjimkou je přechod nájmu na osobu, která v okamžiku přechodu nájmu dosáhla věku 70 let
  3. pokud osoba v okamžiku přechodu nájmu nedosáhla věku 18 let, skončí nájem nejpozději dnem, kdy osoba dosáhne věku 20 let.

Podmínky přechodu nájmu:

  1. smrt nájemce
  2. osoba žila v bytě s nájemcem ke dni jeho smrti ve společné domácnosti
  3. osoba nemá vlastní byt a zároveň osoba je
    1. manžel, partner, rodič, sourozenec, zeť, snacha, dítě či vnuk nájemce, nebo
    2. pronajímatel s jejím bydlením v bytě písemně souhlasil.

Splňuje-li více osob podmínky pro přechod nájmu, přejdou práva a povinnosti z nájmu na všechny společně a nerozdílně. Je-li však mezi těmito osobami nájemcovo dítě, přejdou práva a povinnosti z nájmu na ně.

Každá osoba splňující podmínky pro přechod nájmu může do jednoho měsíce od smrti nájemce písemně oznámit pronajímateli, že v nájmu nechce pokračovat; dnem oznámení její nájem zaniká.

Přechod nájmu upravuje § 706 ObčZ.