Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Filtrovat podle platnosti
Menu

5.8.3.1. Změna v osobě pronajímatele – vlastníka

Tento obsah již není aktuální.

Co se stane s nájmem v případě, že dojde ke změně vlastníka pronajaté věci, stanoví obecné ustanovní o nájemní smlouvě (s platností i pro nájem bytu) v§ 680 ObčZ. Nabyvatel – nový vlastník věci – v takovém případě vstupuje do právního postavení pronajímatele, a to přímo ze zákona, není tedy potřeba uzavírat novou nájemní smlouvu. Nový pronajímatel nemůže z tohoto důvodu vypovědět nájemní smlouvu.