Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Filtrovat podle platnosti
Menu

5.6.6. Smlouva o výpůjčce

Tento obsah již není aktuální.

Smlouvou o výpůjčce se věřitel zavazuje přenechat dlužníkovi věci individuálně určené a dlužník se zavazuje převzatou věc vrátit.

Tato smlouva je na rozdíl od smlouvy nájemní vždy bezplatná. Týká se nejčastěji výpůjček movitých věcí mezi přáteli a známými.