Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Filtrovat podle platnosti
Menu

5.6.5. Smlouva o půjčce

Tento obsah již není aktuální.

Smlouvou o půjčce se věřitel zavazuje přenechat dlužníkovi věc druhově určenou a dlužník se zavazuje vrátit věc stejného druhu. Předmětem půjčky jsou nejčastěji peníze.

Smlouva o půjčce může být úplatná i bezplatná. Formou úplaty u peněžitých půjček bývají v těchto případech úroky. Výše úroků není v obecném smyslu nijak omezena, nesmí ale být v rozporu (v případě smluv uzavíraných podle OZ) s dobrými mravy a nesmí naplnit ze strany věřitele trestný čin lichvy. V takových případech by byla smlouva částečně neplatná. Jestli je výše úroků v rozporu s dobrými mravy se posuzuje v souvislosti se všemi okolnostmi konkrétního případu. Za výši úroků, která ještě neodporuje dobrým mravům bývá považována výše 1% z celkové částky denně. I tato částka je ovšem sporná a je vhodné ve spolupráci s právníkem navrhovat, aby byla shledána s přihlédnutím k okolnostem případu jako výše, která v rozporu s dobrými mravy je. Namítat rozpor s dobrými mravy nelze u takových smluv, kde je výslovně stanoveno, že byly uzavřeny podle obchodního a nikoliv podle občanského zákoníku.

Smlouva o půjčce nemusí mít písemnou formu.