Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Filtrovat podle platnosti
Menu

5.2.6. Některé pojmy – osoba blízká

Tento obsah již není aktuální.

V úplném závěru (od § 115 zákona č. 40/1964 Sb.) upravuje první část občanského zákoníku některé pojmy, které se pak objevují na různých místech a v různých souvislostech a mají význam i pro jiná právní odvětví než jen pro občanské právo. Jedná se o vymezení tzv. osoby blízké, společné domácnosti, věcí movitých a nemovitých.

Domácnost

§ 115

Domácnost tvoří fyzické osoby, které spolu trvale žijí a společně uhrazují náklady na své potřeby.

Osoby blízké

§ 116

Osobou blízkou je příbuzný v řadě přímé, sourozenec a manžel, partner 1a); jiné osoby v poměru rodinném nebo obdobném se pokládají za osoby sobě navzájem blízké, jestliže by újmu, kterou utrpěla jedna z nich, druhá důvodně pociťovala jako újmu vlastní.