Právo a terénní sociální práce

Obsah

b_prev b_home b_up b_next 

1. Úvod

Publikace Právo a terénní sociální práce je příručkou, která má pomáhat sociálním pracovníkům při výkonu jejich praxe. Příručka by měla sloužit na jedné straně jako praktická příručka k řešení nejrůznějších problémů z oblasti sociální práce a zároveň jako ucelený text, který přináší i teoretické informace o právních normách, se kterými se sociální pracovník setkává.

Zvláštní důraz je tedy kladen na právní úpravu problematiky bydlení, exekuce, sociálního zabezpečení, sociálně-právní ochrany dětí, ale také na mnoho otázek z oblasti občanského i trestního práva procesního.

Text příručky je průběžně aktualizován kolektivem autorů z řad právníků. Termín poslední aktualizace je uváděn u názvů kapitol. Přesto nemusí být text vždy zcela aktuální. Autoři neručí za aktuálnost všech informací. Doporučujeme si informace ověřit z více zdrojů.

b_ask Položit novou otázku (pouze pro sociální pracovníky ČvT)

b_prev b_home b_up b_next