Právo a terénní sociální práce

Jde o zajištění přítomnosti osob a věcí v průběhu trestního stíhání – např. zajištění osoby obviněného, zajištění přítomnosti svědků u hlavního líčení, zajištění důkazů. V zásadě každý má povinnost se dostavit podat informace nebo poskytnout věc, je-li to nutné k vyšetření trestného činu a jeho okolností.

Způsoby zajištění dělíme na:

1) zajištění osob:

- předvolání

- předvedení

- zadržení

- zatčení

- vazba

- zákaz vycestování

2) zajištění věcí:

- vydání věci

- odnětí věci

- zajištění peněžních prostředků na bankovním účtu

- zajištění jiné majetkové hodnoty

- zajištění náhradní hodnoty

- zajištění zaknihovaných cenných papírů

- zajištění nemovitosti

3) zvláštní způsoby získání důkazů:

- domovní prohlídka

- osobní prohlídka

- odposlech

- prohlídka jiných prostor a pozemků

- zadržení, otevření, sledování a záměna poštovní zásilky

V následujících podkapitolách budou popsány nebo zmíněny jen častější způsoby zajištění, s nimiž se může řadový občan setkat ve svém životě.

b_ask Položit novou otázku (pouze pro sociální pracovníky ČvT)

b_prev b_home b_up b_next