Právo a terénní sociální práce

K výkonu rozhodnutí v trestním řízení má příslušnost ten orgán, který rozhodnutí učinil. Rozhodnutí a opatření související s výkonem rozhodnutí činí soud, který ve věci rozhodl v prvním stupni.

b_ask Položit novou otázku (pouze pro sociální pracovníky ČvT)

b_prev b_home b_up b_next