Právo a terénní sociální práce

Obsah

b_prev b_home b_up b_next 

8.2.14. STADIA TRESTNÍHO ŘÍZENÍ

Stadii trestního řízení se rozumí jednotlivé fáze trestního řízení. Těmi hlavními jsou:

  • přípravné řízení

  • řízení před soudem

  • opravné řízení

  • vykonávací řízení

Trestní řád počínaje § 157 upravuje jednotlivá stadia řízení. Pro přípravné řízení a řízení před soudem zároveň existují různé varianty zkrácených řízení, která se mohou konat za přesně stanovených podmínek u méně závažných trestných činů. V těchto řízeních jsou oslabeny základní principy trestního procesu v zájmu efektivity řízení. Obviněný však má možnost i tak dosáhnout plné ochrany svých práv v klasickém řízení před soudem.

Přehled stadií klasického řízení a jeho zkrácených variant:

PŘÍPRAVNÉ ŘÍZENÍ

"prověřování" - postup před zahájením trestního stíhání (§ 158 a násl.)
"vyšetřování" - postup po zahájení trestního stíhání (§ 160 a násl.) zkrácené přípravné řízení, § 179a a násl.

ŘÍZENÍ PŘED SOUDEM

předběžné projednání obžaloby (nemusí se konat)
hlavní líčení řízení před samosoudcem

Řízení před samosoudcem má dvě varianty:

  1. zjednodušené řízení, kde se koná hlavní líčení a vydává se rozsudek; zjednodušené řízení může navazovat jen na zkrácené přípravné řízení

  2. vydání trestního příkazu bez nařízení hlavního líčení

b_ask Položit novou otázku (pouze pro sociální pracovníky ČvT)

b_prev b_home b_up b_next