Právo a terénní sociální práce

Obsah

b_prev b_home b_up b_next 

8.2.16.1. Předběžné projednání obžaloby

Toto stadium trestního řízení se koná jen v případě, že je nařídí předseda senátu (rozhoduje se podle obsahu obžaloby a obsahu spisu). Jeho účelem je, aby soud prověřil, zda přípravné řízení bylo provedeno v souladu se zákonem a zda výsledky přípravného řízení dostatečně odůvodňují, aby byl obviněný postaven před soud. V rámci předběžného projednání obžaloby může soud rozhodnout např. o vrácení věci státnímu zástupci k došetření, o schválení narovnání či o zastavení trestního stíhání. Jinak nařídí hlavní líčení.

b_ask Položit novou otázku (pouze pro sociální pracovníky ČvT)

b_prev b_home b_up b_next