Právo a terénní sociální práce

Cílem přípravného řízení je prověřit podezření ze spáchání trestného činu a opatřit podklad pro podání obžaloby. Těžiště zde má proces vyhledávání důkazů (oproti hlavnímu líčení, kde se zejm. důkazy provádějí). Mohou zde být také použity specifické procesní úkony, jako jsou zadržení, vazba, domovní a osobní prohlídka, odposlech a záznam telefonických hovorů, nasazení operativně-pátracích prostředků apod. Cílem přípravného řízení dále je zabránit nedůvodnému postavení obviněného před soud.

Přípravné řízení - průběh:

podnět
zahájení trestního řízení
prověřování
zahájení trestního stíhání
Od této chvíle začíná v řízení vystupovat obviněný.
vyšetřování
podání obžaloby

Zkrácené přípravné řízení - průběh:

přistižení při činu / prověřování
od této chvíle může v řízení vystupovat zadržený podezřelý
sdělení podezření
od této chvíle v řízení vystupuje podezřelý
podání návrhu na potrestání soudu
tímto okamžikem se podezřelý stává obviněným; není obžalovaný!
b_ask Položit novou otázku (pouze pro sociální pracovníky ČvT)

b_prev b_home b_up b_next