Právo a terénní sociální práce

Obsah

b_prev b_home b_up b_next 

8.2.8.4. Odškodnění oběti trestného činu

Stát některým obětem trestných činů poskytuje odškodnění za újmy, které jim v souvislosti s trestným činem vznikly, a to na základě zákona č. 209/1997 Sb., o poskytnutí peněžité pomoci obětem trestné činnosti.

Kategorie oprávněných osob se nekryje s pojmem poškozeného v trestním řízení. Za oběť trestného činu je považován pouze ten, komu vznikla škoda na zdraví a pozůstalý po oběti, která v důsledku trestného činu zemřela. Takovým pozůstalým je dále pouze ten, kdo je rodičem oběti, manželem, dítětem a současně v době smrti obětí žil ve společné domácnosti nebo byl povinen jí poskytovat výživu.

Odškodnění se oběti poskytuje v paušální výši 25 000 Kč nebo do výše prokázaných nákladů v max. výši 150 000 Kč. V případě osoby pozůstalé se odškodnění poskytuje v paušální výši 150 000 Kč. Je-li pozůstalých více, nesmí částka překročit 450 000 Kč, tj. je-li pozůstalých více jak 3, částka se poměrně krátí.

Žádost se podává na formulářovém tiskopisu Ministerstva spravedlnosti; blíže zde

b_ask Položit novou otázku (pouze pro sociální pracovníky ČvT)

b_prev b_home b_up b_next