Právo a terénní sociální práce

Opravné prostředky v trestním řízení rozlišujeme na:

 1. řádné = pro nepravomocná rozhodnutí

  1. odvolání

  2. odpor

  3. stížnost

 2. mimořádné = pro pravomocná rozhodnutí

  1. dovolání

  2. obnova řízení

  3. stížnost pro porušení zákona

b_ask Položit novou otázku (pouze pro sociální pracovníky ČvT)

b_prev b_home b_up b_next